ŘEŠENÍ PRO OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

08 Leden 2015
Regulujte výkon a šetřete energii

Regulujte výkon a šetřete energii

Řízení spotřeby elektrických zařízení je problém, o kterém se denně hovoří především v domácnostech.

Trouba, myčka, pračka, lednička, společně s dalšími elektrospotřebiči přispívají k přetížení elektrických rozvodů s rizikem odpojení od hlavního jističe.

Proto Vemer vyvinul novou řadu výrobků, které umožňují sledovat výkon elektrického systému v domácnosti, s možností zasáhnout v případě přepětí odpojením méně důležitých elektrospotřebičů.

Nabídka

PC1R
PC3R

Nová řada přístrojů pro kontrolu spotřeby nabízejí řešení pro každý požadavek.
Všechny přístroje jsou vyvinuty tak, aby zajistily odpojení jednotlivých zařízení, když je spotřeba vyšší než stanovená hodnota. Tímto je zajištěn nepřerušený provoz a napájení.

PC1R zajistí odpojení jednoho zařízení, jehož provoz je méně důležitý, pokud naměřená spotřeba elektrické energie překoná přednastavenou hodnotu.

PC3R zajistí odpojení 3 zařízení s méně důležitým provozem, pokud celková spotřeba je vyšší než naprogramovaná hodnota. U těchto tří spotřebičů je označena důležitost (od jedné do tří), která určuje pořadí, ve kterém jsou spotřebiče odpojovány.

Řešení s radiofrekvenčním ovládáním

PC RF8 je řešení s využitím radiofrekvenčního ovládání, které umožňuje odstranění limitů stávající elektroinstalace, protože mezi zařízeními nejsou použity elektrické vodiče.
Skládá se z centrály PC RF8, která měří spotřebu jednoho nebo více dálkově ovládaných modulů RX.16A, které jsou instalovány přímo do elektrické zásuvky. Tam spínají nebo odpojují zařízení podle pokynů obdržených z centrály.
Centrála PC RF8 může ovládat až 8 elektrických zásuvek, které řídí stejný počet dálkově ovládaných modulů. Každému modulu musí být přiřazena důležitost, která určí pořadí odpojení v případě překročení stanovené hodnoty.
Pro další zjednodušení instalace Vemer nabízí Set PC RF8 složený z již nakonfigurované centrály a dvou dálkově ovládaných modulů. Pokud je potřeba, je možné rozšířit set nákupem dalších modulů pro ovládání až 8 zařízení.
 

Navštivte stránky příslušných výrobků a najdětě Vaše řešení.