Vemer a životní prostředí

Péče o životní prostředí

Náš příspěvek ke snížení emisí skleníkových plynů ve vzduchu (CO2) se odráží ve větším využívání energie z obnovitelných zdrojů a instalací fotovoltaického systému 81,25 kWp na střeše továrny. Instalace byla dokončena v srpnu 2013, a umožňuje společnosti pokrýt asi 40% své spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, s ročním snížením emisí o 64 tun CO2.

Technické informace
Instalované zařízení se skládá z 325 panelů o celkovém výkonu 81,25 kWp, zabírá plochu asi 560 m2, poskytuje odhadovanou roční produkci 89.325 kWh.

Projekt financovaný z ERDF Regionálního operačního programu na období 2007-2013. Opatření 2.1.3: Strukturální fond pro investice zaměřené na omezení spotřeby energie.

Logo  PORvenetoFERS